Giới Thiệu Về the caterers' Care

Quỹ thiện nguyện The Caterers’Care thành lập Ngày 18/ 01/ 2019. Khởi đầu tham gia là các thành viên trong đại gia đình The Caterers.

Cơ cấu tổ chức cơ bản đã hoàn thiện sau với 3 thành viên trong Ban điều hành của Quỹ thiện nguyện, và với hơn 70 tình nguyện viên. Sự cố gắng không ngừng nghỉ của tất cả mọi người đã góp phần giữ vững niềm tin để The Caterers’ Care ngày càng vươn xa.

Quỹ thiện nguyện The Caterers’Care khơi dậy và kêu gọi tấm lòng nhân ái của tất cả mọi người, mọi thành viên trong và ngoài đại gia đình của chúng ta, cùng chung góp bàn tay yêu thương chia sẻ với những người nghèo khó. Sẻ chia tình yêu niềm vui và hạnh phúc với cộng đồng và xã hội , mong muốn nối kết được vòng tay lớn cùng chia sẻ một phần nào cho những hoàn cảnh kém may mắn.

Xem thêm …

Kế Hoạch Thiện Nguyện

Tình Nguyện Viên

Tự hào là một thành viên của The Caterers Care, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì đã được giúp đỡ rất nhiều người ở hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn.

Hơn nữa, cảm ơn tất cả đại gia đình The Caterers Care, nhờ lòng nhân đạo mà  người và người đều xích lại gần nhau hơn, phản ánh cho một xã hội nhân văn và tốt đẹp hơn.